W naszej szkole oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

Jednymi z nich jest kółko eksperymentów, na którym można np. sprawdzić jak oddzielić pieprz od soli w dość nietypowy sposób

Advertisements